2000 Victory Japan

From BaseballCardPedia.com
Jump to: navigation, search


Description

2000 Victory Japan is a 66-card set released by Upper Deck and featuring the stars of Nippon Pro Baseball. The design is identical to the American version; however, unlike 2000 Victory, there are some inserts.

Distribution

Reviews

Insertion Ratios

Cards Total Cards Numbered To Odds
Base 66 - ?
Aces Inc. 12 - ?
Hardball Heroes 12 - ?
Superstar Showcase 9 - ?
Superstar Showcase Gold 9 - ?

Checklist

Base Set

Ichiro-Suzuki.jpg?id=2a776f6e-44f1-4c5f-a2ad-9c1f9ab2beda&size=original&side=front&.jpg Ichiro-Suzuki.jpg?id=2a776f6e-44f1-4c5f-a2ad-9c1f9ab2beda&size=original&side=back&.jpg

 • 1 Koji Akiyama
 • 2 Hiroki Kokubo
 • 3 Nobuhiko Matsunaka
 • 4 Tomohiro Magai
 • 5 Sadaharu Oh
 • 6 Daisuke Matsuzaka
 • 7 Kazuo Matsui
 • 8 Tony Fernandez
 • 9 Fumiya Nashiguchi
 • 10 Osamu Higashio
 • 11 Ichiro Suzuki
 • 12 Hidetaka Kawagoe
 • 13 So Taguchi
 • 14 Yoshitomo Tani
 • 15 Akira Ohgi
 • 16 Frank Bolick
 • 17 Makoto Kosaka
 • 18 Brian Warren
 • 19 Kiyoshi Hatsushiba
 • 20 Koji Yamamoto
 • 21 Michihiro Ogasawara
 • 22 Yukio Tanaka
 • 23 Satoru Kanemura
 • 24 Makoto Kaneko
 • 25 Yasunori Ohshima
 • 26 Phil Clark
 • 27 Tuffy Rhodes
 • 28 Norihiro Nakamura
 • 29 Hiroshi Takamura
 • 30 Masataka Nashida
 • 31 Kosuke Fukudome
 • 32 Leo Gomez
 • 33 Kohichi Sekikawa
 • 34 Shigeki Noguchi
 • 35 Senichi Hoshino
 • 36 Masumi Kuwata
 • 37 Yoshinobu Takahashi
 • 38 Toshihisa Nishi
 • 39 Kimiyasu Kudo
 • 40 Shigeo Nagashima
 • 41 Bobby Rose
 • 42 Norihiro Komada
 • 43 Takuro Ishii
 • 44 Motonobu Tanishige
 • 45 Hiroshi Gondoh
 • 46 Kazuhisa Ishii
 • 47 Shingo Takatsu
 • 48 Roberto Petagine
 • 49 Atsuya Furuta
 • 50 Tsutomu Wakamatsu
 • 51 Tomonori Maeda
 • 52 Kenjiro Nomura
 • 53 Shinji Sasaoka
 • 54 Tomoaki Kanemoto
 • 55 Mitsuo Tatsukawa
 • 56 Tsuyoshi Shinjo
 • 57 Keiichi Yabu
 • 58 Nobuyuki Hoshino
 • 59 Tomochika Tsuboi
 • 60 Katsutya Nomura
 • 61 Bobby Rose / Ichiro Suzuki
 • 62 Roberto Petagine / Tuffy Rhodes
 • 63 Bobby Rose / Tuffy Rhodes
 • 64 Takuro Ishii / Kazuo Matsui
 • 65 Koji Uehara / Daisuke Matsuzaka
 • 66 Koji Uehara / Kimiyasu Kudoh

Inserts

Aces Inc.

Koji-Uehara.jpg?id=18354237-70f4-4365-ac95-d14d6a89e282&size=original&side=front&.jpg Koji-Uehara.jpg?id=18354237-70f4-4365-ac95-d14d6a89e282&size=original&side=back&.jpg

 • A1 Daisuke Matsuzaka
 • A2 Koji Uehara
 • A3 Tomohiro Kuroki
 • A4 Shigeki Noguchi
 • A5 Tsutomu Iwamoto
 • A6 Takeo Kawamoto
 • A7 Takayuki Shinohara
 • A8 Shinji Sasaoka
 • A9 Hidetaka Kawagoe
 • A10 Kazuhisa Ishii
 • A11 Akira Okamoto
 • A12 Keiichi Yabu

Hardball Heroes

Hideki-Matsui.jpg?id=234de952-2267-4e13-83bd-d0ff0380cee2&size=original&side=front&.jpg Hideki-Matsui.jpg?id=234de952-2267-4e13-83bd-d0ff0380cee2&size=original&side=back&.jpg

 • H1 Ichiro Suzuki
 • H2 Hideki Matsui
 • H3 Kazuo Matsui
 • H4 Takanori Suzuki
 • H5 Kenji Johjima
 • H6 Kohichi Ogata
 • H7 Atsushi Kataoka
 • H8 Tsuyoshi Shinjo
 • H9 Norihiro Nakamura
 • H10 Roberto Petagine
 • H11 Hiroo Ishii
 • H12 Kosuke Fukudome

Superstar Showcase

Shigeki-Noguchi.jpg?id=484bec7e-dc3d-4ecf-bcb8-cdea8bc22800&size=original&side=front&.jpg Shigeki-Noguchi.jpg?id=484bec7e-dc3d-4ecf-bcb8-cdea8bc22800&size=original&side=back&.jpg

Superstar Showcase is also available in a Gold parallel.

 • SS1 Ichiro Suzuki
 • SS2 Koji Uehara
 • SS3 Koichi Ogata
 • SS4 Daisuke Matsuzaka
 • SS5 Tomohiro Kuroki
 • SS6 Hideki Matsui
 • SS7 Kenji Jojima
 • SS8 Takanori Suzuki
 • SS9 Atsuya Furuta
Retrieved from "http://baseballcardpedia.com/index.php?title=2000_Victory_Japan&oldid=50096"