2001 Upper Deck Japan

From BaseballCardPedia.com
Jump to: navigation, search

Description

2001 Upper Deck Japan is a 180-card set distributed exclusively in Japan featuring stars of Nippon Pro Baseball (NPB). This would be the fourth and final Japanese set produced by Upper Deck and (by far) the most comprehensive. As with the three previous Upper Deck Japan releases (2000 Upper Deck Ovation Japan, 2000 Victory Japan, and 2001 Victory Japan), the design is the same as the similar American set.

The set features a number of players who would go on to establish themselves in Major League Baseball, as well as a few non-Japanese players who formerly played in MLB.

Distribution

Reviews

Insertion Ratios

Cards Total Cards Numbered To Hobby Odds
Base 180 - ?
Best Nine 18 - ?
Homerun Explosion 18 - ?
Rookie Roundup 12 - ?
Stars of Japan 9 1500 ?
Ball 12 - ?
Shoe 10 - ?
Ball-Shoe Combo 13 - ?
Ball-Shoe Combo Dual Player 12 - ?

Checklist

Base Set

Star Rookies

Akichika-Yamada.jpg?id=ce16cdef-1d9a-452f-925c-652c23c7f9bb&size=original&side=front&.jpg Akichika-Yamada.jpg?id=ce16cdef-1d9a-452f-925c-652c23c7f9bb&size=original&side=back&.jpg

 • 1 Seiichi Uchikawa
 • 2 Yuji Yoshimi
 • 3 Jun Hirose
 • 4 Toshikazu Yokomatsu
 • 5 Atsushi Nakazato
 • 6 Tatsuya Araidai
 • 7 Shinnosuke Abe
 • 8 Yuhei Ueno
 • 9 Manabu Hiramoto
 • 10 Yuya Kamada
 • 11 Yoshinori Okihara
 • 12 Taiyo Fujita
 • 13 Kazuhiro Uemura
 • 14 Masanobu Ohkubo
 • 15 Hisashi Aikyoh
 • 16 Shogo Yamamoto
 • 17 Kuniyuki Kimoto
 • 18 Hayato Nakamura
 • 19 Akichika Yamada
 • 20 Michinao Yamamura
 • 21 Koji Mitsui
 • 22 Tomoaki Sato
 • 23 Kohsuke Katoh
 • 24 Shunsuke Watanabe

Kimiyasu-Kudoh.jpg?id=df737962-9e4c-48f1-9c7f-890b59b4c6ac&size=original&side=front&.jpg Kimiyasu-Kudoh.jpg?id=df737962-9e4c-48f1-9c7f-890b59b4c6ac&size=original&side=back&.jpg

 • 25 Atsushi Kizuka
 • 26 Daisuke Miura
 • 27 Hitoshi Nakane
 • 28 Kazuo Fukumori
 • 29 Motonobu Tanishige
 • 30 Satoru Komiyama
 • 31 Takahiro Saeki
 • 32 Takanori Suzuki
 • 33 Takashi Saitoh
 • 34 Takeo Kawamura
 • 35 Takuro Ishii
 • 36 Tatsuhiko Kinjoh
 • 37 Masaaki Mori
 • 38 Akihiro Higashide
 • 39 Hiroki Kuroda
 • 40 Itsuki Asai
 • 41 Ken Takahashi
 • 42 Koichi Ogata
 • 43 Kohjiro Machida
 • 44 Luis Lopez
 • 45 Masato Kawano
 • 46 Shinji Sasaoka
 • 47 Takuya Kimura
 • 48 Tomoaki Kanemoto
 • 49 Tomonori Maeda
 • 50 Koji Yamamoto MGR
 • 51 Eddie Gaillard
 • 52 Hitoki Iwase
 • 53 Toshio Haru
 • 54 Kazuki Inoue
 • 55 Kazuyoshi Tatsunami
 • 56 Kenjiro Kawasaki
 • 57 Kohichi Sekikawa
 • 58 Kosuke Fukudome
 • 59 Masa Yamamoto
 • 60 Melvin Bunch
 • 61 Shigeki Noguchi
 • 62 Takeshi Yamasaki
 • 63 Senichi Hoshino
 • 64 Akira Etoh
 • 65 Darrell May
 • 66 Hideki Matsui
 • 67 Hideki Okajima
 • 68 Hisanori Takahashi
 • 69 Kazuhiro Kiyohara
 • 70 Kimiyasu Kudoh
 • 71 Koji Uehara
 • 72 Takayuki Shimizu
 • 73 Tomohiro Nioka
 • 74 Toshihisa Nishi
 • 75 Yoshinobu Takahashi
 • 76 Shigeo Nagashima
 • 77 Akinori Iwamura
 • 78 Atsuya Furuta
 • 79 Katsuyuki Dobashi
 • 80 Kazuhisa Ishii
 • 81 Mitsuru Manaka
 • 82 Roberto Petagine
 • 83 Ryota Igarashi
 • 84 Satoshi Takahashi
 • 85 Shingo Takatsu
 • 86 Shinya Miyamoto
 • 87 Tetsuya Iida
 • 88 Tomohito Itoh
 • 89 Tsutomu Wakamatsu
 • 90 Akihiro Yano
 • 91 Atsunori Itoh
 • 92 Greg Hansell
 • 93 Keiichi Yabu
 • 94 Makoto Imaoka
 • 95 Nobuyuki Hoshino
 • 96 Shinjiro Hiyama
 • 97 Shinobu Fukuhara
 • 98 Shuta Tanaka
 • 99 Tetsuro Kawajiri
 • 100 Tomochika Tsuboi
 • 101 Ivan Cruz
 • 102 Katsuya Nomura
 • 103 Carlos Pulido
 • 104 George Arias
 • 105 Hidetaka Kawagoe
 • 106 Hisashi Ogura
 • 107 Kohichi Ohshima
 • 108 Dae-Sung Koo
 • 109 Makoto Shiozaki
 • 110 Masahiko Kaneda
 • 111 Nobuyuki Ebisu
 • 112 So Taguchi
 • 113 Yasuo Fujii
 • 114 Yoshitomo Tani
 • 115 Akira Ohgi
 • 116 Akinori Otsuka
 • 117 Eiji Mizuguchi
 • 118 Hiroki Yamamura
 • 119 Katsuhiko Maekawa
 • 120 Ken Kadokura
 • 121 Kohichi Isobe
 • 122 Naoyuki Ohmura
 • 123 Narciso Elvira
 • 124 Norihiro Nakamura
 • 125 Takashi Mutoh
 • 126 Tuffy Rhodes
 • 127 Yuji Yoshioka
 • 128 Masataka Nashida
 • 129 Atsushi Kataoka
 • 130 Carlos Mirabal
 • 131 Hiroyuki Sekine
 • 132 Makoto Kaneko
 • 133 Michihiro Ogasawara
 • 134 Nigel Wilson
 • 135 Satoru Kanemura
 • 136 Sherman Obando
 • 137 Tatsuya Ide
 • 138 Toshihiro Noguchi
 • 139 Tsutomu Iwamoto
 • 140 Yukio Tanaka
 • 141 Yasunori Ohshima
 • 142 Brady Raggio
 • 143 Hiroki Kokubo
 • 144 Hiroshi Shibahara
 • 145 Kenichi Wakatabe
 • 146 Kenji Johjima
 • 147 Koji Akiyama
 • 148 Nobuhiko Matsunaka
 • 149 Rodney Pedraza
 • 150 Keizaburo Tanoue
 • 151 Tadahito Iguchi
 • 152 Takayuki Shinohara
 • 153 Tomohiro Nagai
 • 154 Sadaharu Oh
 • 155 Daisuke Matsuzaka
 • 156 Fumiya Nishiguchi
 • 157 Kazuo Matsui
 • 158 Ken Suzuki
 • 159 Kiyoshi Toyoda
 • 160 Shinji Mori
 • 161 Susumu Ohtomo
 • 162 Taisei Takagi
 • 163 Takashi Ishii
 • 164 Tetsuya Kakiuchi
 • 165 Tetsuya Shiozaki
 • 166 Tsutomu Itoh
 • 167 Osamu Higashio
 • 168 Frank Bolick
 • 169 Hiroo Ishii
 • 170 Kazuya Fukuura
 • 171 Kenji Morozumi
 • 172 Kiyoshi Hatsushiba
 • 173 Makoto Kosaka
 • 174 Masahide Kobayashi
 • 175 Nate Minchey
 • 176 Saburo Ohmura
 • 177 Shingo Ono
 • 178 Soichi Fujita
 • 179 Tomohiro Kuroki
 • 180 Koji Yamamoto

Inserts

Best Nine

Kazuo-Matsui.jpg?id=3001c38b-1223-4ce1-af65-6f4f10a3047f&size=original&side=front&.jpg Kazuo-Matsui.jpg?id=3001c38b-1223-4ce1-af65-6f4f10a3047f&size=original&side=back&.jpg

 • C1 Kimiyasu Kudoh
 • C2 Atsuya Furuta
 • C3 Roberto Petagine
 • C4 Toshihisa Nishi
 • C5 Akira Etoh
 • C6 Takuro Ishii
 • C7 Tomoaki Kanemoto
 • C8 Hideki Matsui
 • C9 Yoshinobu Takahashi
 • P1 Daisuke Matsuzaka
 • P2 Kenji Johjima
 • P3 Nobuhiko Matsunaka
 • P4 Koichi Ohshima
 • P5 Norihiro Nakamura
 • P6 Kazuo Matsui
 • P7 Hiroshi Shibahara
 • P8 Sherman Obando
 • P9 Nigel Wilson

Homerun Explosion

 • HR1 Hideki Matsui
 • HR2 Nigel Wilson
 • HR3 Nobuhiko Matsunaka
 • HR4 Michihiro Ogasawara
 • HR5 Tomoaki Kanemoto
 • HR6 Frank Bolick
 • HR7 George Arias
 • HR8 Kazuo Matsui
 • HR9 Yasuaki Taihoh
 • HR10 Luis Lopez
 • HR11 Kiyoshi Hatsushiba
 • HR12 Tuffy Rhodes
 • HR13 Yoshinobu Takahashi
 • HR14 Sherman Obando
 • HR15 Hiroki Kokubo
 • HR16 Akira Etoh
 • HR17 Roberto Petagine
 • HR18 Norihiro Nakamura

Rookie Roundup

Shinobu-Fukuhara.jpg?id=3cab7898-4ead-4d1f-90af-e4be19ea805b&size=original&side=front&.jpg Shinobu-Fukuhara.jpg?id=3cab7898-4ead-4d1f-90af-e4be19ea805b&size=original&side=back&.jpg

 • RR1 Atsushi Kizuka
 • RR2 Tetsuto Tomabechi
 • RR3 Hitoki Iwase
 • RR4 Hisanori Takahashi
 • RR5 Tadashi Honma
 • RR6 Shinobu Fukuhara
 • RR7 Shuichi Iwashita
 • RR8 Fumitoshi Takano
 • RR9 Naoyuki Tateishi
 • RR10 Naoki Matoba
 • RR11 Masahide Kaizuka
 • RR12 Naoyuki Shimizu

Stars of Japan

Tomokazu-Ohka.jpg?id=7dcccddc-cf47-4ec9-9bfe-5fb352b4ccf1&size=original&side=front&.jpg Tomokazu-Ohka.jpg?id=7dcccddc-cf47-4ec9-9bfe-5fb352b4ccf1&size=original&side=back&.jpg

This set features nine Japanese MLB players. Each players is depicted in their MLB uniforms and the cards are in English (the only ones in the product) and MLB/MLBPA licensed. Each card is serial-numbered to 1500 copies.

 • RS1 Ichiro Suzuki
 • RS2 Hideo Nomo
 • RS3 Kazuhiro Sasaki
 • RS4 Tsuyoshi Shinjo
 • RS5 Tomokazu Ohka
 • RS6 Hideki Irabu
 • RS7 Masato Yoshii
 • RS8 Shigetoshi Hasegawa
 • RS9 Mac Suzuki

Game-Used

Ball

 • AO Akinori Otsuka
 • DM Daisuke Matsuzaka
 • HS Hiroyuki Sekine
 • KJ Kenji Johjima
 • KK Kimiyasu Kudoh
 • MT Motonobu Tanishige
 • MY Masa Yamamoto
 • NE Nobuyuki Ebisu
 • RI Ryota Igarashi
 • SF Shinobu Fukuhara
 • SS Shinji Sasaoka
 • TK Tomohiro Kuroki

Shoe

 • AI Akinori Iwamura
 • AK Atsushi Kataoka
 • HS Hiroshi Shibahara
 • KF Kosuke Fukudome
 • KM Kazuo Matsui
 • MK Makoto Kosaka
 • NN Norihiro Nakamura
 • ST So Taguchi
 • TK Tomoaki Kanemoto
 • YT Yoshinobu Takahashi

Shoe-Ball Combo

 • AK Atsushi Kataoka
 • HS Hiroshi Shibahara
 • KM Kazuo Matsui
 • KT Kazuyoshi Tatsunami
 • MK Makoto Kosaka
 • NN Norihiro Nakamura
 • RI Ryota Igarashi
 • SF Shinsu Fukuhara
 • ST So Taguchi
 • TK Tomoaki Kanemoto
 • TS Takanori Suzuki
 • TT Tomochika Tsuboi
 • YT Yoshinobu Takahashi

Dual Player

 • AFTN Atsuya Furuta / Toshihiro Noguchi
 • EGRP Eddie Gaillard / Rodney Pedraza
 • HMNM Hideki Matsui / Nobuhiko Matsunaka
 • KINE Kazuhira Ishii / Nobuyuki Ebisu
 • KKNN Kazuhira Kiyohara / Norihiro Nakamura
 • KMTK Kazuo Matsui / Tatsuhiko Kinjoh
 • KYTK Keiichi Yabu / Tomohiro Kuroki
 • LLTR Luis Lopez / Tuffy Rhodes
 • MBDM Melvin Bunch / Daisuke Matsuzaka
 • TIMK Takashi Ishii / Makoto Kosaka
 • TKMO Tomoaki Kanemoto / Michihrio Ogasawara
 • TTSN Tomachika Tsuboi / Shigeki Noguchi